Obchodní podmínky

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré objednávky provedené prostřednictvím našeho internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky stvrzuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu. Podmínkou pro objednání je řádně vyplněná objednávka v internetovém obchodě. Kupující se tímto zavazuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. Současně kupující dává dodavateli souhlas ke shromažďování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech. Dodavatel se zavazuje k ochraně poskytnutých osobních dat (viz. ochrana osobních údajů) kupujícího uvedených v registračním formuláři. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce za účelem vyřízení objednávek nebo případných reklamací a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních dat. Dodavatel se též zavazuje k neposkytnutí těchto dat třetí straně.

Dodavatel si vyhrazuje právo ověření pravdivosti údajů uvedených v registračním formuláři před realizací dodávky objednaného zboží. V případě uvedení neúplných nebo nepřesných údajů v registračním formuláři může být dodavatel vystaven v omyl. Následkem pak může být nedodání objednaného zboží. Náklady spojené s chybnou objednávkou (balení, zbytečná doprava na uvedenou adresu a zpět) budou vymáhány na kupujícím.

Vlastnické právo přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, v okamžiku převzetí zboží na místě dodání jím určené.

CHARAKTERISTIKA ZBOŽÍ

Název zboží a jeho hlavní charakteristiky jsou uvedeny na stránkách jednotlivých produktů.

CENA ZBOŽÍ

Ceny jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výrobků a v objednávce. Všechny ceny v obchodě jsou koncové, včetně DPH.

ZPŮSOB PLACENÍ

V současné době můžete zboží hradit dobírkou nebo převodem na účet předem.

DODACÍ PODMÍNKY

Pokud je objednané zboží skladem, odešleme je na adresu zákazníka nejpozději do tří následujících pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Při objednávce účtujeme poštovné dle typu zásilky. U objednávky přesahující 3 000,-Kč s DPH je poštovné a balné zdarma. Za dobu doručení poskytovatele neručíme.

Služba Zásilkovna

Odesílání zboží prostřednictvím služby Zásilkovna je omezen hmotností 5kg.
Maximální rozměr jedné strany zásilky je 50 cm.
Maximální součet rozměrů všech tří stran je 120 cm (např.50x40x30cm).
Minimální rozměr zásilky je 10x7x1 cm.
Při překročení některého z limitů budete informováni a následně vám bude nabídnuta náhradní alternativa odeslání zboží.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (ZÁSILKOVÝ OBCHOD)

Odstoupení od kupní smlouvy se řídí zákonem č. 367/2000. V souladu se zákonem č. 367/2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

  • Informujte nás, že žádáte o odstoupení od smlouvy a uveďte číslo objednávky, číslo faktury a datum nákupu.
  • Pokud jste již zboží obdrželi a převzali, zašlete jej zpět na naši adresu doporučeně a pojištěné (doporučeně neznamená na dobírku, neručíme za jeho případnou ztrátu nebo poškození zboží).
  • K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál dokladu o koupi.

V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu paragrafu 55 odst. 1, je kupující povinen tuto škodu uhradit (neúplný obsah, poškozený obsah atd.). Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně z části jestliže:

  • zboží, které je předmětem plnění se již nevyrábí, případně nedodává.
  • výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky zákazníkem ke změně dodavatelské ceny zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy.
  • V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

NÁSLEDNÝ PRODEJ PRODUKTŮ FIRMY TANA COSMETICS

Veškeré produkty TANA Cosmetics (TANA, Egypt Wonder a Manoa Cristal) lze dále prodávat pouze na českém trhu. V žádném případě není možné toto zboží dodávat do jiných zemí.

PRODEJ TANA COSMETICS PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU

Zákazník může umístit produkty TANA Cosmetics (TANA, Egypt Wonder a Manoa Cristal) pouze s písemným souhlasem výhradního distributora pro ČR. V e-shopu nesmí mít ceny produktů nižší než maloobchodní ceny uvedené na webu www.tanacosmetic.cz

PODMÍNKY K OBJEDNÁNÍ KURZŮ

Kurzy se objednávají písemnou formou na mailové adrese: Ilona.Pavlatova@seznam.cz. Následně Vám budou zaslány údaje k platbě. Rezervace místa je platná po připsání platby na účet.

Při zrušení objednávky do 14 dní před kurzem činí storno poplatek 30 %, poté 100 % z ceny. Toto ustanovení je platné v kalendářním roce uskutečnění platby, bez možnosti stornování v následujícím roce. Zrušení účasti na kurzu provedete písemnou formou na adresu: Ilona.Pavlatova@seznam.cz z e-mailové adresy, ze které byla objednávka odeslána. Organizátor si vyhrazuje právo zrušit objednávku a v tomto případě neprodleně vrací 100 % zaplacené částky na účet objednatele.

DÁRKOVÉ POUKAZY

Veškeré dárkové poukazy mají platnost 6 měsíců od data uvedeného na poukazu. Je nutné věnovat pozornost tomuto datu, po uplynutí doby platnosti již není možné poukaz využít. V případě, že se blíží expirace poukazu, lze před uplynutím jeho platnosti telefonicky dohodnout prodloužení (max. o 1 měsíc).

ZRUŠENÍ NEBO PŘEOBJEDNÁNÍ TERMÍNŮ SLUŽEB

Zrušení objednaného termínu je možné 24 hod. předem. Pokud je tato doba kratší nebo se klient nedostaví bez omluvy, je mu účtován poplatek 500,- Kč.